CONTACT US

Our Address

Science Avenue, High-tech Zone, Zhengzhou City, Henan Province, China

 • Diagnostyka i Konserwacja SMG KGHM ZANAM

  MASZYNY 3D Ta strona wykorzystuje pliki cookies. W celu zapewnienie większej wygody podczas użytkowania strony, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych, głównie w celu dostosowania wybranych elementów strony do preferencji użytkownika.

 • Rozwój przeno ników zgrzebłowych i strugów w glowych

  Author: A. Drwięga, J. Suchoń
 • Producenci maszyn górniczych poszukują nowych

  Cięcia w inwestycjach krajowych kopalni sprawiają, że producenci urządzeń i maszyn górniczych poszukują nowych rynków zbytu za granicą. Dla Kopeksu obiecująca jest współpraca z Chinami. Także Rosja i Argentyna chcą kupować polskie kombajny i kompleksy do eksploatacji podziemnych pokładów. Alternatywą jest także inwestycja w nowe branże, m. energetykę i kolej. - Jak ...

 • Platforma RG: Wszystkie kursy

  Zajęcia są prowadzone przez następujące osoby: - Wykład dr inż. A. Manowska - Laboratorium dr inż. E. Włodarczyk, mgr inż. A. Kozera Proszę starostów o kontakt w sprawie dostępu do kursu [email protected]

 • Platforma RG: Wszystkie kursy

  Kurs jest realizowany przez: - Wykład dr inż. A. Manowska - Laboratorium: mgr inż. A. Lubosz, mgr inż. M. Folwarczy, mgr inż. W. Nowara Proszę starostów o kontakt w sprawie dostępu do kursu [email protected]

 • Zakup, dostawa ciekłego azotu dla Banku Komórek ...

  Zakup, dostawa ciekłego azotu dla Banku Komórek Macierzystych - 2 pakiety CZĘŚĆ Nr: 1 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ciekły azot do naczynia Dewara. Pakiet składa się z 1 pozycji CZĘŚĆ Nr: 2 1) Krótki opis ze wskazaniem...

 • maszyny-garnicze-3-i-4-2010-instytut-techniki

  MASZYNY Gà RNICZE 3 i 4/2010 - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

 • Ogłoszenia / zlecenia - wyszukiwarka - Ewrip

  Przetargi publiczne - wyszukiwarka przetargów. Aktualne przetargi publiczne, przetargi poniżej 30000, przetargi nieograniczone.

 • Dostawa urządzeń łączności radiowej komórek

  Dostawa urządzeń łączności radiowej komórek kontrolnych Służby Celnej na terenie województwa podlaskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w ramach projektu: „Modernizacja i rozbudowa systemu kontroli ruchu...

 • Baza konkurencyjności - Wynajem maszyn budowlanych

  Przedmiotem zamówienia jest wynajem maszyn budowlanych w okresie od 15 sierpnia 2017 r. do 30 września 2018 r. Wynajęte maszyny budowlane służyć będą do prowadzenia prac polegających na pomiarze hałasu na placu budowy w normalnym cyklu ...

 • SIGMA-NOT - PORTAL INFORMACJI TECHNICZNEJ ...

  na .cieranie, co znacznie rozszerzy jej zastosowanie jako materia.u konstrukcyjnego. Niestety, je.eli obrobka cieplno-chemiczna jest prowadzona w temperaturze powy.ej 500 ‹C, w wytworzonej warstwie azotowanej obecne s. azotki .elaza i/lub chromu, co wi..e si.

 • XLIX Mi dzyuczelniana - PDF

  Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdaskiej 54 XLIX Midzyuczelniana Konferencja Metrologów MKM 017 Czstochowa - Koszcin, 4

 • SPIS TRE

  2017-2-16  wa s odporne na cieranie (Jaroszewski 1986). Piaski kwarcowe s u do produkcji szk a. Ska y ilaste ró nych odmian s surowcami do produkcji wyrobów ceramicznych od cegie po najdelikatniejs z porcelan . Wa na jest tak e budowa geologiczna pod

 • superfon.myftp.org:9080

  2001-6-17  janusz pajewski historia powszechna 1871-1918 Wstęp Ksišżka niniejsza powstała na podstawie wykładów historii powszechnej nowożytnej prowadzonych przez autora na Uniwersyte

 • SIGMA-NOT - PORTAL INFORMACJI TECHNICZNEJ ...

  na .cieranie, co znacznie rozszerzy jej zastosowanie jako materia.u konstrukcyjnego. Niestety, je.eli obrobka cieplno-chemiczna jest prowadzona w temperaturze powy.ej 500 ‹C, w wytworzonej warstwie azotowanej obecne s. azotki .elaza i/lub chromu, co wi..e si.

 • XLIX Mi dzyuczelniana - PDF

  Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdaskiej 54 XLIX Midzyuczelniana Konferencja Metrologów MKM 017 Czstochowa - Koszcin, 4

 • SPIS TRE

  2017-2-16  wa s odporne na cieranie (Jaroszewski 1986). Piaski kwarcowe s u do produkcji szk a. Ska y ilaste ró nych odmian s surowcami do produkcji wyrobów ceramicznych od cegie po najdelikatniejs z porcelan . Wa na jest tak e budowa geologiczna pod

 • superfon.myftp.org:9080

  2001-6-17  janusz pajewski historia powszechna 1871-1918 Wstęp Ksišżka niniejsza powstała na podstawie wykładów historii powszechnej nowożytnej prowadzonych przez autora na Uniwersyte

 • SIGMA-NOT - PORTAL INFORMACJI TECHNICZNEJ ...

  na .cieranie, co znacznie rozszerzy jej zastosowanie jako materia.u konstrukcyjnego. Niestety, je.eli obrobka cieplno-chemiczna jest prowadzona w temperaturze powy.ej 500 ‹C, w wytworzonej warstwie azotowanej obecne s. azotki .elaza i/lub chromu, co wi..e si.

 • XLIX Mi dzyuczelniana - PDF

  Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdaskiej 54 XLIX Midzyuczelniana Konferencja Metrologów MKM 017 Czstochowa - Koszcin, 4

 • SPIS TRE

  2017-2-16  wa s odporne na cieranie (Jaroszewski 1986). Piaski kwarcowe s u do produkcji szk a. Ska y ilaste ró nych odmian s surowcami do produkcji wyrobów ceramicznych od cegie po najdelikatniejs z porcelan . Wa na jest tak e budowa geologiczna pod

 • superfon.myftp.org:9080

  2001-6-17  janusz pajewski historia powszechna 1871-1918 Wstęp Ksišżka niniejsza powstała na podstawie wykładów historii powszechnej nowożytnej prowadzonych przez autora na Uniwersyte