Stand van zaken Fusie

Stand van zaken Fusie

Stand van zaken Fusie

Op vrijdagavond 2 november heeft de kick-off plaatsgevonden van de laatste fase van het fusieproces. De 4 werkgroepen ( juridisch, accommodatie, sponsoring en financiën ) zijn nu ook echt aan de slag. Op dit moment maken de werkgroepen plannen die zijn gericht op allerlei operationele zaken die geregeld moeten worden voor het daadwerklelijk fuseren in juli/augustus 2019 en het voetballen en trainen op het sportpark in Zeddam.

De werkgroepen houden zich onder andere met de volgende taken bezig:

Werkgroep accommodatie ( trekkers Michael Hunting en Theo Varwijk ):

Er is onderscheid gemaakt tussen de acties die op korte termijn plaats moeten vinden en de toekomstige beelden. Op korte termijn richt de werkgroep zich op alle zaken die nodig zijn  om het voetballen en trainen met alle teams van de nieuwe fusieclub op het sportpark in Zeddam mogelijk te maken. Voor de wat langere termijn ( na 1 augustus 2019 ) richt de werkgroep zich op de herinrichting van het gehele sportpark zodat we goed voorbereid zijn op de toekomst en dan nog jaren vooruit kunnen. Duurzaamheidsmaatregelen krijgen hierin een belangrijke plek.

 

Werkgroep juridisch ( René Tempel, Peter Hartman, Cas Bloemers en Joris te Pas ):Deze werkgroep richt zich op de juridische aspecten van de fusie en stelt daartoe de benodigde juridische documenten op zoals de statuten, reglementen en beleidsregels.

Tevens beschrijft de werkgroep de bestuurlijke structuur van de fusievereniging.

 

Werkgroep Financieel ( trekkers Rick Bisselink en Patrick Kok ):

De werkgroep Financiën heeft als doel inzicht te geven in de financiële situatie van beide verenigingen en een beeld te geven van de financiële positie van de fusievereniging.

De financiële huishoudingen van beide verenigingen moeten samengevoegd worden waarbij aandacht is voor de exploitatiekosten, de vermogenspositie en de inkomsten en uitgaven.

 

Werkgroep Sponsoring ( trekkers Harm Peeters en Petra Bieleveldt ):

De werkgroep Sponsoring stelt een sponsorplan op waarin aandacht wordt besteed aan alle aspecten van sponsoring binnen de nieuwe vereniging.

Hierbij hoort ook de inventarisatie van de huidige sponsorcontracten en het in beeld brengen van sponsors die hun bijdrage willen voortzetten en niet onbelangrijk het zoeken/benaderen van nieuwe sponsoren.

Op dit moment is de werkgroep bezig met het uitzoeken van de nieuwe kledinglijn en het selecteren van een leverancier die de nieuwe tenues kan leveren tegen de best passende condities.

Verder gaat de werkgroep aan de slag met een voorstel voor sponsortarieven en wordt een inschatting gemaakt van de sponsorinkomsten voor de komende drie jaar.

 

Het bewaken van de voortgang van de werkgroep opdrachten wordt gedaan door twee procesbegeleiders;  Bert Spenkelink en Herman Jansen.

Zij zorgen voor de bewaking van de termijnen en gestelde deadlines. En verder ondersteunen zij de vier werkgroepen met advies en fungeren tevens als eerste klankbord voor de werkgroepen.

Het gehele fusie proces wordt aangestuurd door de Fusie Begeleidings Commissie ( FBC ) die bestaat uit de voorzitters Ingo Nieling, Willie-Jan Tomassen en Wilfried Lubbers.

 

Er zijn de afgelopen weken zo’n 80 reacties ontvangen met suggesties voor de naam en clubkleuren van onze nieuwe club. Op korte termijn willen we de nieuwe naam en clubkleuren  presenteren.

Ik voel op dit moment veel enthousiasme en energie bij de werkgroepen.

 

Met zijn allen werken we hard en enthousiast aan de vele stappen die nog gezet moeten worden. Mocht je nog een bijdrage willen leveren aan dit unieke en mooie proces meld je dan bij mij.

Zoals gezegd is er nog veel te doen en vele handen maken het werk lichter maar ook een stuk gezelliger.

Wilfried Lubbers