Samenwerking vv Zeddam/ vv Sint Joris

Samenwerking vv Zeddam/ vv Sint Joris

In december heb ik, namens de projectgroep ( Ingo Nieling, Willie-Jan Tomassen, Harm
Peeters en Wilfried Lubbers ), gemeld dat het College van de gemeente Montferland niet
wil meewerken aan het realiseren van een nieuw sportpark tussen Braamt en Zeddam.
De besturen van beide voetbalverenigingen hebben vervolgens met elkaar gesproken over
het vervolg.

Ingegeven door het feit dat een aantal politieke partijen hebben aangegeven zich hard te
willen maken voor het voetbal in Zeddam en Braamt op een nieuwe locatie tussen beide
dorpen in maakt dat wij nog een nieuwe poging willen doen om dit voor elkaar te krijgen.
Beide besturen willen vol gaan voor de realisatie van een nieuw sportpark tussen Zeddam
en Braamt. We willen er echt alles aan gedaan hebben om een nieuw sportpark te
realiseren. Beide besturen zijn zich er daarbij wel van bewust dat dit een lastige opgave is.
De komende tijd willen we de nieuwe voetbalaccommodatie van SV Zeddam/Sint Joris
nadrukkelijk op de agenda zetten van de politieke partijen in Montferland. Ook gaan we
de gesprekken met de gemeente ( wethouder en ambtenaren ) weer opstarten.
De stap die we nu gaan zetten kost de nodige tijd en energie. De verkiezingen voor een
nieuwe gemeenteraad zijn op 21 maart en daarna zal de coalitie van een nieuw College in
Montferland plaatsvinden. Dit maakt dat we ons plan om met ingang van het volgende
voetbalseizoen als nieuwe fusieclub de competitie in te gaan met een jaar moeten
uitstellen. Dat is natuurlijk jammer maar het accommodatievraagstuk is te belangrijk om
nu snelheid voor kwaliteit te laten gaan.

De beide besturen gaan nu nog een keer alle energie zetten in de gesprekken met
politieke partijen, wethouder en ambtenaren van Montferland. De daadwerkelijke fusie
gaan we voorbereiden voor het voetbalseizoen 2019/2020.

Wilfried Lubbers