Single Blog Title

This is a single blog caption

Herinnering bijzondere algemene ledenvergadering 22 maart 2019

”Beste leden,
Vrijdag 22 maart vindt er zowel in Zeddam als in Braamt een bijzondere algemene ledenvergadering plaats omtrent de fusie. De vergaderingen zullen in beide kantines om 20:00 uur aanvangen. Het is de bedoeling dat beide verenigingen een aantal formele besluiten nemen om de fusie te bewerkstelligen. Voor deze besluiten geldt dat er een bepaald aantal leden aanwezig moet zijn op de vergadering. Mocht je niet in de gelegenheid zijn om de vergadering van jouw vereniging bij te wonen, dan willen wij jullie verzoeken bijgaand formulier in te vullen zodat iemand anders voor jou kan stemmen. Voor de vergadering van VV Zeddam en voor de vergadering van VV Sint Joris geldt een apart formulier. 
Let op: ieder lid dat de vergadering bijwoont mag uitsluitend voor één ander lid stemmen. Ieder lid van 15 jaar of ouder is stemgerechtigd. We hopen dat zoveel mogelijk leden vrijdag aanwezig zijn, dan wel vertegenwoordigd zijn.


Hopelijk tot vrijdag!”


Met vriendelijke groet,

Besturen vv Zeddam en vv Sint Joris

Stemvolmacht leden vv Sint Joris

Stemvolmacht leden vv Zeddam