Belangrijke stap voorwaarts in het fusieproces!

Belangrijke stap voorwaarts in het fusieproces

Belangrijke stap voorwaarts in het fusieproces!

In een volle kantine in Braamt zijn de leden van vv Sint Joris en vv Zeddam op woensdag 3 oktober bijgepraat over de stand van zaken in het fusieproces. Er is een beeld geschetst van wat er is gebeurd in de afgelopen twee jaar en er is een doorkijk gemaakt naar de nabije toekomst.

Belangrijk element in het fusieproces is de keuze van de accommodatie waar de fusieclub straks gaat voetballen en de daaraan klevende gevolgen voor de leefbaarheid.

Ondanks het feit dat alle bestuursleden van vv Zeddam en VV Sint Joris leefbaarheidsaspecten erg belangrijk vinden is geadviseerd dit los te koppelen van de voetbalfusie. De leefbaarheid werd namelijk steeds meer een “blok aan het been” in de voortgang van de fusie.

De beide besturen hebben daarom het volgende advies voorgelegd aan de aanwezige leden:

  • De fusie verder voor te bereiden met als realisatiedatum seizoen 2019/2020
  • Met ingang van seizoen 2019/2020 het sportpark van vv Zeddam als voetballocatie aan te wijzen en in gebruik te nemen door de nieuwe fusie club
  • Het aspect leefbaarheid los te knippen van het fusieproces. Het thema leefbaarheid blijft een taak van de verenigingsraad/dorpsraad in Braamt.

Omdat dit advies voor de leden van vv Sint Joris ( en de inwoners van Braamt ) grote impact heeft is er in een Buitengewone algemene ledenvergadering door de Braamtse leden gestemd over het advies.

In de stemming is het advies van de beide besturen unaniem aangenomen door de leden van vv Sint Joris.

Het bestuur van vv Sint Joris en vv Zeddam is erg blij met deze uitkomst. We kunnen nu echt verder met het fusieproces en zijn ook toe aan een volgende stap.

Maar minstens zo belangrijk is de constatering dat er woensdagavond tijdens de informatiebijeenkomst een positieve energie kwam bij de aanwezigen. Het besef dat we met z’n allen bezig zijn aan een mooi proces om een fijne voetbalclub te behouden voor Braamt en Zeddam drong nadrukkelijk door.

We gaan er vanaf nu dan ook weer met heel veel energie de schouders eronder zetten!

De komende tijd gaat het fusie proces in volle vaart verder waarbij we onder meer aan de slag gaan met de nieuwe naam, kleur van de shirts, de ( her) inrichting van de voetbalaccommodatie in Zeddam en niet onbelangrijk……… de onderhandelingen met de gemeente om voldoende middelen beschikbaar te krijgen.

Namens het bestuur van vv Sint Joris en vv Zeddam,

Wilfried Lubbers