Informatie

Aanmeldings-/Machtigingsformulier VVZ seizoen 2018 – 2019.

Bezoek onze Facebookpagina www.facebook.com/svzeddamsintjoris

 

Toestemmingsformulier AVG 2018: Hier downloaden

 

Geheimhoudingsformulier kaderleden 2018: Hier downloaden